WITNESS GOD's POWER

BỞI TA YÊU CON

Published on Oct 22, 2012 by

CƠ ĐỐC NHÂN VIỆT NAM

LỜI BÀI HÁT: Bởi ta yêu con

Đăng bởi: myprayer88

Nầy sự yêu thương ở tại đây
Ấy chẳng phải chúng ta đã
yêu Đức Chúa Trời.
Nhưng Ngài đã yêu chúng ta.
Và sai con Ngài làm của lễ
chuộc tội chúng ta.

Khi tâm con bước đi lạc lối ê chề
JESUS dẫn con tìm về nơi Cha.
Lối con đi đầy chông gai
nhiều lần khiến mắt con lệ nhòa.
Con đâu hay biết gì về Chúa JESUS.
Đấng đã xuống thế gian
đền tội cho con.
Chúa JESUS đầy yêu thương
vì con phó chính thân mình Ngài.
Nơi Gô-tha xưa kia
Ngài chịu đóng đinh.
Bởi tội lỗi của con
JESUS cam đành mang.
JESUS ơi con đây
mình đầy xấu xa.
Nhưng bởi huyết của Chúa
tội được bôi xóa.

“Thập tự giá Ta đã bước lên.
Vì tình yêu vì con hỡi con.
Mau quay bước trở về với Ta!!
Dang vòng tay đón con vào lòng”.

No comments yet.

Leave a Reply