WITNESS GOD's POWER

Con Thuộc Về Ngài – Gia Ân

Con thuộc về Ngài

ĐK:
Con nay thuộc về ngài lạy chúa, từ nay con thuộc về ngài.
Con không mơ huyền thoại ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài.
Hiến chúa hết tâm tư để không nối tiếc phù hoa
để không lo lắng bôn ba, để tình cha yêu thương triền miên.

1. Đây là trái tim con và đây muôn khát vọng
đây khao khát yêu thương và đây tâm hồn thao thức.
dâng về chúa trên cao để hòa tan trong một tình thương,.
đời sẽ chan hòa ánh dương
để bừng lên tràn lan muôn hướng.

2. Đây mộng ước tương lai và đây muôn khắc khoải
đây toan tính hôm nay và đây hi vọng ngày mai,
dâng về chúa trên cao để ngày tháng đong đây tình thương
cuộc sống không còn oán than
và bừng lên niềm tin trong sáng.

3. Ban ngày phúc ơn thiêng chở che con tháng ngày
ôi thiên chúa yêu thương vì con chúa đã bôn ba
ai hiểu thấu công ơn để chuộc con chúa chọn thập giá,
để dẫn con về với cha
hưởng nguồn vui tràn ơn thánh hóa.

No comments yet.

Leave a Reply