WITNESS GOD's POWER

Tuyển tập ” Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu “

http://www.hoithanhsucsongmoi.com/2012/07/ton-vinh-chua-hang-huu.html

Tuyển tập ” Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu “toàn bộ gồm 387 bài hát tôn vinh, ngợi khen Thiên Chúa.Tất cả 387 bài đều được phối nhạc hòa tấu,nếu điều kiện Hội-Thánh chưa có người hỗ trợ về âm nhạc thì bấm vào bài hát dung file mp3 phát lên để Hội-Thánh hát theo. Chúng tôi ao ước tuyển tập “Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu”có thể đáp ứng phần nào nhu cầu của quý tôi con Chúa khắp mọi nơi.

1- Bấm vào bài hát để nghe nhạc đệm.

2- Nháy chuột phải vào bản nhạc chọn Save picture As… để tải bản nhạc về máy tính.

3- Bấm Vào Đây để tải Code tuyển tập Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu về nhúng vào Web s’ Blog.

001 XIN THẦN LINH ĐẾN
002 TRỌN CẢ TẤM LÒNG

 003 KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC
 004 LỬA PHỤC HƯNG
 005 CHÚA ĐANG HIỆN DIỆN NƠI ĐÂY
 006 XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN
 007 CHẠM LÒNG CON
 008 HỠI CHÚA! MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN
 009 CON TIN NƠI NGÀI
 010 THIÊN CHÚA NGỰ
 011 VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ
 012 CÙNG CHÚC TÔN CHÚA
 013 NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN
 014 HIỆP LẠI TRONG ÂN ĐIỂN
 015 XIN CHA KHIẾN HIỆP MỘT

 016 ĐOÀN DÂN GIAO ƯỚC 017 CÙNG HỌP NHAU 

 018 KẾT CHÚNG CON LÀM MỘT
019 CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI
020 HA-LÊ-LU-GIA CẢM TẠ CHÚA
021 ĐẾN TÔN THỜ CHÚA
022 CHÚA TÁN DANH CHÚA
023 HÁT VÌ GIÊ-XU
024 DÂNG CHÚA LỜI SUY TÔN
025 HIỆP MỘT
026 NGUYỆN CHÚA LUÔN ĐƯỢC TÔN CAO

027 HÁT LÊN HA-LÊ-LU-GIA

028 NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

029 HA-LÊ-LU-GIA TÔN CAO CHÚA

030 NGÀI LÀ CHÚA031 TOÀN NĂNG THAY CHÚA

032 NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO

033 TÔN VINH CHA

034 CHÚC TÔN CHÚA

035 BÀI CA NGỢI KHEN

036 VÌ CHÚA TOÀN NĂNG

037 TÔN CAO DANH GIÊ-XU

038 CHÚA CHÍ THÁNH

039 CHÚA XỨNG ĐÁNG THAY

040 GIÊ-HÔ-VA NI-SI

041 CHÚNG CON YÊU NGÀI

042 DANH QUÝ TRỌNG

043 NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

044 CA NGỢI CHÚA

045 NHÌN LÊN CHA THÁNH

046 TÔN VINH CHÚA MUÔN ĐỜI

047 TÔI SẼ NGỢI CA

048 VUA SẼ ĐẾN

049 HÁT CHO NGÀI

050 LỚN BẤY DUY NGÀI

051 VỚI CẢ TRÁI TIM

052 VUA CÁC VUA

053 GIÊ-XU ĐẸP THAY DANH NGÀI

054 DANH CAO QUÝ

055 DÂNG CHÚA LỜI NGỢI CA

056 SUY TÔN CHÚA NĂNG QUYỀN

057 NGỢI CA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

058 HÁT KHEN GIÊ-XU

059 VINH QUANG VUA GIÊ-XU

060 VUI MỪNG CA HÁT

061 TÌNH YÊU LỚN LAO

062 GIÊ-XU CON SUY TÔN NGÀI

063 VINH DIỆU CHIÊN CON

064 TÔN THỜ BA NGÔI

065 DÂNG LỜI TÁN DƯƠNG

066 CHÚA ĐÁNG NGỢI

067 LẠY CHA YÊU THƯƠNG

068 QUỲ NƠI CHÂN CHÚA

069 HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

070 CẤT TIẾNG CA VANG

071 LỜI TẠ ƠN CHÚA

072 CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

073 DÂNG LÊN VUA THÁNH

074 TÔN CAO DANH CHÚA

075 NGỢI KHEN GIÊ-XU

076 NHƯNG TRƯỚC HẾT

077 CHÚA VĨ ĐẠI

078 TỤNG NGỢI CHÚA THÁNH

079 NGÀI THẬT TỐT THAY

080 CUNG KÍNH TÔN VINH

081 CA NGỢI CHÚC TÔI

082 VƯỢT TRÊN TẤT CẢ

083 LÒNG CON TÔN KÍNH CHA

084 HÁT HA-LÊ-LU-GIA

085 TRỌN ĐỜI CA NGỢI CHÚA

086 CA NGỢI CHIÊN CON

087 TÔN VINH CỨU CHÚA

088 THÁNH THAY! THÁNH THAY!

089 CÔNG VIỆC TAY CHÚA

090 MAU CÙNG ĐẾN TÔN THỜ CHÚA

091 CHÚC TÔN

092 CÙNG ĐẾN DÂNG LỜI SUY TÔN

093 ĐẾN CÙNG CHA

094 CHIÊN TRỜI XỨNG ĐÁNG THAY

095 NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

096 TÂM CON

097 THỜ TÔN CHÚA CHÍ CAO

098 HÔ-SA-NA

099 CA NGỢI CHÚA

100 VUI TRONG DANH GIÊ-XU

101. CHÚA VINH HIỂN

102.XIN CHA BAN CHO THÊM DÂU

103.NGUYỆN CHÚA ĐƯỢC TÔN CAO

104.TÔN VINH CHÚA

105.THỜ TÔN CHÚA CHÂN THẦN

106.CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

107.HÁT NHƯ ĐA-VÍT

108.CHÚA BAN BINH AN

109. PHỤC HƯNG

110. ĐỨC THÁNH LINH

111.LỜI KHẨN NGUYỆN

112.TÂM HỒN TRONG TRẮNG

113.BÀI CA ĂN NĂN

114. XIN THẦN LINH CHÚA ĐẾN

115.BÀI CA CẦU NGUYỆN

116.CẦU XIN CHA ĐỔI LÒNG

117.XIN ĐỔI LÒNG

118.DÂNG HIẾN

119.XIN TẨY SẠCH LÒNG CON

120.XIN THÁNH LINH PHẤN HƯNG

121.QUYỀN NĂNG TÌNH YÊU

122.DÂNG TRỌN CHO JESUS

123.KHÔNG AI NGOÀI CHÚA

124.BÀI CA TÂM LINH

125.GẦN CHÚA HƠN

126.NGƯỜI TÔI YÊU MẾN

127.TRUYỀN RAO DANH THÁNH

128. QUYẾT RAO TIN LÀNH

129.BƯỚC TRONG ĐƯỜNG CHÚA

130.BIẾT GIÊ-XU LÀ TRUYỀN BÁ DANH NGÀI

131.TUỔI XUÂN DÂNG CHÚA

132.CA KHEN ƠN GIÊ-XU

133.CON YÊU NGÀI

134.LÊN ĐƯỜNG

135.SỐNG HẦU VIỆC

136.ĐẾN VỚI CHÚA TAY TRẮNG THÔI SAO

137.GIÊ-XU CHỌN TÔI

138.TIẾN BƯỚC VỚI GIÊ-XU

139.BÀI HÁT SAI ĐI

140.BỞI THẦN TA

141.CHA KÍNH YÊU

142. TÔI ƯỚC MƠ LÀ VIÊN THAN HỒNG

143.LÊN ĐƯỜNG ĐI

144.XIN CHÚA SAI TÔI

145.DÂNG CHÚA ĐỜI CON

146.NGÀI BAN CHO THÊM ƠN

147.ƠN CHÚA DẪY ĐẦY

148.HÃY ĐI KHI CHÚA ĐANG GỌI

149.MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

150.NGUYỆN ĐƯA DẮT BAO NGƯỜI ĐẾN NGÀI

151. TÂM GIAO VỚI GIÊ-XU

152. LỜI NGUYỆN

153.XÂY DỰNG HẰNG NGÀY

154.DÂNG CHÚA

155.ĐỜI CON

156.MƠ ƯỚC HẦU VIỆC CHÚA

157.THEO CHÚA

158.XIN NGỰ TÂM CON

159.LỜI CHÚA

160.NGUYỆN THEO GIÊ-XU

161.DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON

162.SẴN LÒNG HẦU VIỆC

163.NHƯ Ý CHA

164.LỜI NGUYỆN CẦU

165.QUYẾT ĐEM CHIÊN LẠC VỀ

166.YÊU TA CHĂNG

167.XIN CHO CON ĐI ĐƯỜNG NGÀI

168.SẴN SÀNG

169.GẦN BÊN CHÚA CÀNG HƠN

170.GẦN CHÚA NHÂN HIỀN

171.CHÚA LUÔN MỞ LỐI

172.CHÚA SỐNG TRONG TÔI

173.ĐỒNG HÀNH

174.SUY TƯ BÊN CHÚA

175.BÊN TÔI LÀ CHÚA GIÊ-XU

176.BÌNH AN TRONG GIÊ-XU

177.BƯỚC VỚI CHÚA YÊU THƯƠNG

178.TÌNH YÊU BỀN VỮNG

179. CẢM TẠ CHÚA

180. CÙNG TIẾN BƯỚC

181.CHIM HOA VÀ NGƯỜI

182.CHINH GIÊ-XU

183.THỎA LÒNG

184.VINH QUANG HA-LÊ-LU-GIA

185.BÀI CA CẢM TẠ

186.MỘT NGÀY TƯƠI MỚI

187.TÌNH ÁI CHÚA TÔI

188.LÀM CON VUA THÁNH

189.NGUỒN HI VỌNG CỦA CON

190.ƠN LẠ LÙNG

191.PHÚT SUY TƯ

192.ĐẶT NIỀM TIN NƠI CHÚA

193.TRONG CHA

194.HÃY ĐẾM CÁC PHƯỚC CHÚA BAN

195.CHÚA ĐEM AN VUI CHO TÔI

196.LỜI NGUYỆN KÍNH YÊU

197.BÀN TAY MANG DÂU ĐINH

198.Ý NGHĨA CUỘC SỐNG

199.NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU CON 

200. VUI BÊN CHÚA

201. HẦM TẠ ƠN CHÚA

202. NGÀI LÀ VẦNG ĐÁ

203. VÌ NGÀI TÔI HÁT

204. GIÊ-XU CỨU TÔI

205.ĐƯỢC THA THỨ

206. TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

207. MỪNG VUI MỖI NGÀY

208. CHÚA VẪN BÊN TÔI

209. NGÀY ĐÊM NGUYỆN CẦU

210.GIÂY PHÚT NGỢI CA

211.NGỢI KHEN VÌ ĐƯỢC CỨU

212. SỐNG VỚI CHÚA

213. TRẦN THẾ CHẲNG PHẢI QUÊ TÔI

214. TRỌN ĐỜI NGỢI KHEN

215. VỮNG TIẾN

216. ÁI TỪ CỨU TÔI

217. CA KHÚC TÂM LINH

218. GIÊ-XU CHÍNH NGÀI

219. LỜI CẢM TẠ

220. LỜI TẠ ƠN CHÚA

221. DÂNG LÊN CHA

222. CHỈ CÓ GIÊ-XU

223. CHÚA THÁNH MUÔN ĐỜI

224. GIÊ-XU BÊN TÔI

225. CHÚA BIẾT LÒNG CON

226. TRAO DÂNG CHO CHÚA

227. NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

228. ĐI VỚI GIÊ-XU

229.ĐIỀU KỲ DIỆU

230. HÃY HÁT LÊN

231. ƠN CHÚA LÒNG GHI SÂU

232.BƯỚC VỚI GIÊ-XU

233. BIẾT NGÀI LÀ CHÚA

234.GIÊ-HÔ-VA-DI-RÊ

235.ĐƯỜNG ĐI CÓ CHÚA

236.CHÚA ĐỨNG BÊN TA

237.TÂM HỒN BÌNH AN

238.ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI

239.CHÚA LUÔN TUYỆT VỜI

240.THỎA VUI TRONG CHÚA

241.TẠ ƠN CHÚA

242.THÂN NHẤT TRÊN ĐỜI

243.NHƯ CÁNH CHIM BAY LÊN

244.TÌNH YÊU VỮNG BỀN

245.CON TIN CHA

246.ÁNH SÁNG TÌNH YÊU

247.NIỀM VUI TRONG CHÚA

248.TRONG VÒNG TAY CHA

249.ÁNH SÁNG CHO ĐỜI

250.CHÚA LÀ TÌNH YÊU

251.CHUNG NIỀM TIN

252.TA SỐNG BẰNG GÌ

253.VÌ SAO TÔI CA NGỢI

254. NẾU KHI NÀO

255. GIÊ-HÔ-VA ĐẤNG DẮT CHĂN TÔI

256. TÌNH CHÚA BAO LA

257.NGHI AN BÊN GIÊ-XU

258. CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG

259.CHÚA YÊU THẾ GIAN

260. ĐỪNG HOANG PHÍ THÁNG NĂM DÀI

261. GẶP GỠ CHÚA GIÊ-XU

262.TRƯỚC KHI RẠNG ĐÔNG

263. HÃY ĐẾN VỚI CHA

264. ÁNH SÁNG TÌNH YÊU

265. TÌNH CHÚA BAO LA

266. CHÚA LO CHO TA CHĂNG

267.CHÚA ĐANG MONG CHỜ

268.NGÀI LÀ AI

269.NGUỒN BÌNH AN

270. TÔI BIẾT ĐẤNG NẮM GIỮ TƯƠNG LAI

271. KHI GIÊ-XU VÀO LÒNG

272.VINH QUANG THUỘC ĐỨC CHÚA TRỜI

273.BIẾN ĐỔI HẾT MỌI ĐIỀU

274.GIÊ-XU LÀ…

275.GIÊ-XU NGUỒN NƯỚC SỐNG

276.ĐẾN VỚI NGÀI

332.CON ĐƯỜNG CHÚA ĐI QUA

333.CHA YÊU THƯƠNG

334.CHUA YÊU TRẦN THẾ

335.NƠI GÔ THA

336.ĐAU THƯƠNG TIÊU MẤT NƠI GÔ GÔ THA

337.ĐỒI VẮNG

338.TÌNH YÊU CHÚA

339.ĐỒI GÔ-GÔ-THA CHỐN XƯA

340.GÔ-GÔ-THA

341.CHIỀU TRÊN ĐỒI-GÔ-GÔ-THA

342.TÔN VINH CHÚA TÌNH YÊU

343.VÌ AI

344.TÌNH YÊU BIẾN ĐỔI

345.CHÚA CAO QUÝ

346.CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RÔI

347.GIÊ-XU ĐẤNG SỐNG

348. GIÊ- XU ĐẤNG SỐNG

349.CHÚA HẰNG SỐNG

350.VÌ GIÊ-XU SỐNG

351.LÚC ANH NGUYỆN CẦU

352.TRONG ƠN CHÚA

353.GẶP CHÚA

354.VUI CA LÊN

355.HÃY THẮP SÁNG LÊN

356.YÊU THƯƠNG

357.QUÂY QUẦN BÊN CHÚA

358.NÔI-KẾT

359.ĐÈN SÁNG MUÔI MẶN

360.TAY TRONG TAY

361.NGUYỆN TÌNH YÊU CHÚA

362.ĐỪNG ĐỂ NGÀY MAI

363.ANH VÀ TÔI

364.MỘT CON CHIM ÉN

365.XIN CHO NHAU

366.CHIA TAY MÙA HÈ

367.TRÊN ĐƯỜNG HẸP CỦA CHÚA

368.HẰNG CHIẾU

369.GIÚP AI ĐANG BĂN KHOĂN

370.THANH NIÊN TIN LÀNH

371.NGÀY MỚI

372.CHUNG MỘT NHỊP ĐÀN

373.SỐNG YÊU THƯƠNG

374.ĐẸP Ý NGÀI

375.NHƯ THỦA BAN ĐẦU

376.KHÚC TÌNH CA NGÀY CƯỚI

377.NGUYỆN CẦU CHO CHA MẸ

378.CẢM ƠN CHA MẸ

379.MẸ YÊU

380.XUÂN TRONG TÔI

381.MỪNG XUÂN

382.GIÊ-XU LÀ MÙA XUÂN

383.XUÂN MỚI SỨC SỐNG MỚI

384.XUÂN ĐẾN BÊN NHÀ

385.GIÊ-XU NGUỒN VUI XUÂN

386.XUÂN AN LÀNH

387.CHÚA XUÂN