WITNESS GOD's POWER

Mọi vinh quang thuộc Chúa [Glory to the Lord]

Glory to the Lord – Mọi vinh quang thuộc Chúa.
Sáng tác: Lynn DeShazo – Don Moen band
Lời Việt: David Dong.
Video by MS Nguyễn Duy Trung
===
Trình bày: Klong Hagim & P.W.B (Praise * worship Saigon band)
Live Band: Trống: Bon Nguyen
Keyboard: Anquoc Vo
Bass: Thai Ngan Pham Dinh
A/c Guita: Duc Nguyen & Thanh Nhan
Electric Guitar: Dũng Dalat
===
Vocal team: Hagim Klong, Tyra Nguyen, Ximui New, Duc Nguyen, Cookie Nguyen, Thái Ngân. Sang Huỳnh
Ghi âm & hướng dẫn bởi MS David Dong tại Psalm!Music Studio

No comments yet.

Leave a Reply