WITNESS GOD's POWER

Ngàn Lời Ngợi Khen (10,000 Reasons)

Published on Nov 6, 2012 by

10,000 Reasons – Bless the Lord
Sáng tác: Matt Redman
Lời Việt: David Dong
Video by: Timothy Trung Nguyen
Trình bày: P.W.B (Praise & Worship Band – Viet Nam)
===
Ghi âm tại Psalm!Music Recording Studio bởi David Dong
– Trống: Bon Nguyen
– Bass: Thai Ngan Pham Dinh
– AC Guitar: Duc Nguyen, Thanh Nhan
– E. Guita: David Sang Huynh
– Keyboards: Anquoc Vo
===
Vocal team: Tyra Nguyen, Ximui New, Cookie Nguyen, Thái Ngân, Anh Đức.

No comments yet.

Leave a Reply