WITNESS GOD's POWER

Our God [Chúa Chúng Ta] – Chris Tomlin – Vietnamese Version by daviddong

Chúa chúng ta
Our God (Chris Tomlin) – Lời Việt: David Dong
Trình bày: Nhóm nhạc PWB (hướng dẫn bởi Pastor David Dong)
Keyboards: An Quốc
Acoustic Guitar: Thành Nhân & Duy Mỹ
Electric Guitar: Thanh Sang
Bass: Thái Ngân
Trống: Hùng Anh
============
Vocals: Tyra Nguyen. Miley Võ, Thái Ngân, Hùng Anh, Thanh Sang, Urim Lê, Duy Mỹ

Ghi âm tại phòng thu âm: Paslm!Music studio bởi David Dong music ministries

No comments yet.

Leave a Reply