WITNESS GOD's POWER

STILL(Hillsong)-VỮNG AN(Vietnamese by David Dong)

Still-Hillsong
Sáng tác: Reuben Morgan
Lời Việt và hòa âm: David Dong
Trình bày: Hoàng Quân ft Janet M.Yapyapan
Video: https://www.facebook.com/phanchaunguyen (25.06.2012)

No comments yet.

Leave a Reply