WITNESS GOD's POWER

Tán Tụng Hồng Ân – Hoàng Oanh

Tán Tụng Hồng Ân

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=2ZmVUjb-CaQ (Hoang Oanh)

 

Xin dâng lời cảm tạ

hồng ân Thiên Chúa bao la.

Xin dâng lời cảm mến

hòa theo tiếng hát dâng lên

 

Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con

xin dâng lời cảm tạ.

Cho đời con vững một niềm tin

xin dâng lời cảm mến

Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi

xin dâng lời cảm tạ.

Tay hồng ân Chúa đưa con về

xin dâng lời cảm mến.

Chúa cho con trời mới đất mới

đường đời con đổi mới

Con (i) ca ngợi

lòng thương xót Chúa… muôn muôn đời….

 

Đời đời Người đã thương con..

đời đời Người vẫn thương con..

Thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh

Chúa thương yêu, ấp ủ con đêm ngày.

 

Xin chân thành cảm tạ,

tình thương Chúa thắng oan khiên..

Xin chân thành cảm mến

hồng ân Chúa thắng nguy nan.

Ca tụng danh Chúa bao lẫy lừng

Xin chân thành cảm tạ …(dao dan)

 

Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu

loài người được Chúa nâng niu.

Nâng niu tựa con ngươi trong mắt Chúa

Chúa nâng niu gìn giữ luôn đêm ngày.

No comments yet.

Leave a Reply