WITNESS GOD's POWER

Trong Nơi Chí Thánh – [Here-New Creation Church] Vietnamese Lyric

TRONG NƠI CHÍ THÁNH / HERE

Words & Music by Aaron Tabensky, Alwin Tan, Diana Lim, Edwin Wong, Robin Chua, Sean Goh
Album: I Sing Hosanna (2011)
Lời việt: Joshua Phạm

1. Con vào trong nơi Chí Thánh của Ngài
Và dâng đôi tay chúc tán thờ phượng
Chính phút giây này ở trong tay Ngài
Mọi điều khác tan biến hư vô

2. Hiện diện trong nơi Chí Thánh đời đời
Nhờ Ngài hy sinh tất cả mọi điều
Nhìn thấy gương mặt Ngài
Biến đổi bởi ơn Ngài
Giê-su Đấng nắm tương lai
* Lần cuối:
Giê-su Đấng nắm tương lai của con

Điệp khúc:
Ngài thật quá tuyệt vời
Ngài đẹp đẽ sáng ngời
Quá diệu kỳ
Vua của chính con

No comments yet.

Leave a Reply